BitsHedge

Bitshedge Investment Group Ltd świadczy usługi zarządzania aktywami na rynku wymiany międzynarodowej Forex. Filozofią  firmy jest: „My handlujemy – Ty zarabiasz! ”

Bitshedge Investment Group Ltd została założona w 2014 roku przez grupę ekspertów handlowych. Po długich konsultacjach, badaniach i analizie rynku w obrębie usług maklerskich zadecydowano stworzyć firmę, która pozwoliłaby wypełnić zapotrzebowanie w zakresie usług zarządzania aktywami na rynku Forex.